Năm 1879

Các sự kiện

Ngày 17/03, Thực dân Pháp thiết lập Sở học chính Nam kỳ và đặt chương trình giáo dục hệ Pháp – Việt.

Ngày 7/07, Le Myre de Vilers chính thức nhậm chức.

Ngày 20/10, Thống đốc Nam kỳ ra nghị định thành lập phố Chợ Lớn (Municipalité de Cholon).

Ngày 27/11, thành lập quận 20 (còn gọi là quận Tân Bình) có giới hạn từ sông Sài Gòn đến rạch Tàu Hũ, từ rạch Ông Lớn đến Chợ Quán, rạch Ông. Năm 1880, xóa bỏ quận này và một số vùng để nhập vào Sài Gòn – Chợ Lớn.

Nhà thầu Loiseleur hoàn thành việc xây cất tháp nước Sài Gòn (tháp nước cũ do kiến trúc sư Fabre vẽ kiểu).

Phóng đường xe điện Sài Gòn – Gò Vấp – Hóc Môn. Tàu chạy bằng hơi nước. Năm 1913 thì tàu chạy bằng điện.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!