Năm 1883

Các sự kiện năm 1883 – Quý Mùi

Vua Tự Đức mất. Vua Dục nối ngôi 3 ngày thì bị đình thần bưc tử. Vua Hiệp Hòa được chọn lên thay.

Pháp đưa chiến hạm uy hiếp, hạ đồn cửa khẩu Thuận An, buộc triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước Quý Mùi, thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Trung và Bắc kỳ.

Vua Hiệp Hòa bị buộc uống thuốc độc vì tinh thần chủ bại của ông. Kiến Phước được chọn lên thay.

Ngày 22/06, viện lý do Lãnh sự Việt Nam ở Sài Gòn rất nguy hiểm đến trật tự và an ninh. Thống soái Nam kỳ Charles Thomson ký nghị định trục xuất Chánh và Phó lãnh sự.

Ngày 25/08, triều đình ký hiệp ước với Pháp tại Huế thừa nhận Nam kỳ là thuộc địa của Pháp, chấp nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc kỳ và Trung kỳ.

Tờ Nhật trình Nam kỳNam kỳ địa phận (của công giáo) xuất bản.

Ngày 3/09, thành lập Hội Nghiên cứu Đông Dương (viết tắt là S.E.I).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!