Năm 1884

Các sự kiện năm 1884 – Giáp Thân

Triều đình Huế ký hòa ước Patennôtre thừa nhận quyền đô hộ của Pháp trên toàn cõi Việt Nam.

Vua Kiến Phước mất, vua Hàm Nghi nối ngôi.

Nguyễn Thông từ trần tại phủ Hàm Thuận.

Ngày 18/01, Thực dân Pháp xử tử thầy Thông chánh, người đã bắn chết biện lý Jaboin tại Trà Vinh.

Ngày 3/04, ban hàng luật cho phép Sở Thanh tra và Thú y Sài Gòn được quyền khám xét và kiểm tra thường xuyên chợ, các nơi ăn uống, lò sát sinh để bảo vệ vệ sinh thực phẩm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!