Năm 1885

Các sự kiện năm 1885 – Ất Dậu

Ngày 5/07, Tôn Thất Thuyết chủ động tấn công xâm lược Pháp. Kinh đô Huế thất thủ. Vua Hàm Nghi xuất bôn lập căn cứ Tân Sở (Quảng Trị) ban Chiếu Cần vương. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổi lên ở khắp nơi.

Đề Bường (Nguyễn Văn Bường) ở Tân Định, Phú Nhuận cùng với Phan Văn Hớn nổi dậy chiếm dinh quận Hóc Môn, giết Đốc phủ Ca, một tay sai gian ác của Thực dân Pháp vào Tết năm Ất Dậu.

Ngày 31/08, Phiên tòa đại hình Bình Hòa kéo dài 14 ngày (31/08 – 13/09) xử vụ án giết Đốc phủ Ca. 14 người bị kết án tử hình, 23 người bị khổ sai từ chung thân đến 5 năm cấm cố. Trong số người bị án, có nhiều người quê ở Hóc Môn – Bà Điểm.

Ngày 19/09, Nguyễn Phúc Ưng Kỷ lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Đồng Khánh. Đây là vị vua thứ 9 của triều nhà Nguyễn.

Hạt Hòa Bình đổi tên là hạt Gia Định, dinh Tham biện gọi là Tòa bố (đặt ở Bình Hòa từ năm 1874).

Xây dựng Nhà trưng bày sản phẩm xứ thuộc Nam kỳ (nay là Bảo tàng cách mạng). Khánh thành năm 1890.

Xây dựng khách sạn Continental.

Lập nhà máy rượu Sài Gòn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!