Năm 1886

Các sự kiện năm 1886 – Bính Tuất

Ngày 30/03, Pháp xử chém ông Phan Văn Hớn (người đã từng giữ chức Tổng lãnh binh, quê ở Hóc Môn) và Nguyễn Văn Quá (Phó Tổng lãnh binh, quê xã Đức Hòa), 2 người đã chỉ huy cuộc nổi dậy giết Đốc phủ Ca.

Xây dựng Nhà Bưu điện Sài Gòn. Khánh thành vào năm 1891.

Sách Pháp Việt giao binh ký chép bằng chữ Hán, xuất bản lần đầu tại Tokyo (Đông Kinh), Nhật Bản, năm Minh Trị thứ mười chín, tức là năm 1886. Tác giả là one Toshitora (曾根 俊虎/ Tăng Căn Tuấn Hổ) (1847-1910), một võ sĩ thời Bakumatsu (幕末/ Mạc mạt), Đại úy Hải quân Nhật Bản.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!