Năm 1888

Các sự kiện năm 1888 – Mậu Tý

Ngày 22/03, hoàn thành đường dây thép Sài Gòn – Qui Nhơn – Đà Nẵng – Huế – Vinh – Hà Nội, dài 2.000km.

Ngày 3/07 (tức ngày 24 tháng năm âm lịch), Nguyễn Đình Chiểu mất. Mộ ông chôn tại An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/11, vua Hàm Nghi bị bắt và bĩ đày đi Algérie.

Ngày 20 tháng 8, Tôn Đức Thắng (còn có bí danh Thoại Sơn) ra đời tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, tổng Định Thành, hạt Long Xuyên (nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!