Năm 1916

Các sự kiện năm 1916 – Bính Thìn

Ngày 6/01, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định động viên toàn bộ quân dự bị người Việt ở Nam kỳ từ các khóa tuyển 1907 – 1912 để đưa sang chiến trường Pháp.

Ngày 16/01, ra quyết định bắt lính người Việt ở Nam kỳ để đưa sang chiến trường Pháp.

Ngày 15/02, biểu tình đánh phá Khám Lớn Sài Gòn do tổ chức hội kín của Nguyễn Hữu Trí cầm đầu, để giải thoát cho Hoàng đế Phan Xích Long đang bị Pháp bắt giam. Đồng thời tấn công các cơ quan đầu não của Pháp. Cuộc khởi nghĩa bất thành, 172 người bị Pháp đưa ra tòa án binh, kết án tử hình 49 người.

Sở Canh nông và Thương mại Nam kỳ cộng tác với một điền chủ Việt trồng rộng rãi hai giống mía (lahaina và demerara) nhập từ Hawai (trồng thí nghiệm từ năm 1912).

Đêm 3/05 rạng ngày 4/05, vua Duy Tân rời hoàng cung để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp.

Ngày 6/05, vua Duy Tân bị Pháp bắt.

Ngày 18/08, Thực dân Pháp đưa Bửu Đảo lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Khải Định.

Ngày 31/10, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cho phép Hội đồng Kỳ mục các làng xã ở Nam kỳ được quyền đứng ra cho mượn, thuê, lĩnh canh số công điền công thổ của làng xã trong thời hạn 3 năm, 6 năm, 9 năm.

Ngày 3/11, vua Duy T6an bị Pháp đưa xuống tàu đày đi đảo Réunion.

Thành lập Công ty nhà máy xay Viễn Đông (Rizeries d’Extrême Orient). Trụ sở ở Sài Gòn – Chợ Lớn để kinh doanh các ngành kỹ nghệ và buôn bán ngũ cốc.

Một nhóm công chức do Lương Khắc Ninh đứng đầu lập chùa Trường Thạnh (nay ở đường Yersin, Quận 1).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!