Năm 1931

Các sự kiện năm 1931 – Tân Mùi

Ngày 28/08, thành lập Hội Nam kỳ nghiên cứu Phật học. Hòa thượng Từ Phong làm Chánh Nghị trưởng. Hòa thượng Khánh Hòa làm Phó Nghị trưởng. Một số tu xĩ và cư sĩ khác phụ trách thư ký, tài chánh và kiểm soát.

Đoàn hát bội Mười Quế (chồng nghệ sĩ Cao Long Ngà) dời về hát tại chùa Dọn Bàn (Tân Định). Sau đó đoàn hát đóng đô ở đây.

Thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn sát nhập thành một địa phương.

Hai du thuyền lớn Résolute và Franconia đưa khách theo sông Sài Gòn – Vũng Tàu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!