Năm 1932

Các sự kiện năm 1932 – Nhâm Thân

Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo lập nhóm La Lutte, xuất bản tờ La Lutte.

Ngày 6/01, 500 điền chủ Pháp và Việt Nam biểu tình tại Sài Gòn đòi chính quyền thuộc địa đình chỉ các vụ tịch ký tài sản, cho hoãn nợ, cho vay dài hạn và hủy bỏ độc quyền tài chánh của Ngân hàng Đông Dương.

Ngày 18/08, khánh thành con đường thuộc địa nối Sài Gòn và Di Linh.

Ng2y 10/12, Phái viên của chính phủ Nam Kinh (Trung Quốc) đến Sài Gòn đàm phán với chính quyền thực dân ở Đông Dương về vấn đề Hoa Kiều: lập lãnh sự và giảm bớt quan thuế cho Hoa Kiều.

Công ty đường biển của Hòa Lan thiết lập đường biển Sài Gòn – Sidney. Chiếc tàu đầu tiên của tuyến đường biển này đến Sài Gòn là tàu Vanrees.

Bán nguyệt san “Từ Bi Âm” của Hội Nam kỳ nghiên cứu Phật học ra mắt số đầu tiên.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!