Năm 1934

Các sự kiện năm 1934 – Giáp Tuất

Ngày 18/02, Đảng Cộng Sản Pháp, Hội Cứu tế đỏ quốc tế, Ủy ban đại xá tù chính trị Đông Dương, Tổng Công hội đỏ của Pháp lập Ủy ban Công nhân điều tra tình hình Đông Dương (1933) cử đến Sài Gòn để tìm hiểu tình hình tại chỗ. Sau 1 tháng điều tra tại Na mky2, đoàn về Pháp đưa ra một bản yêu sách gồm 8 điều đề cập đến nguyện vọng của nhân dân Đông Dương, đặc biệt là quyền lợi liên quan đến lao động, tự do và dân chủ.

Hạm đội Mỹ gồm 8 chiến hạm, trong số đó có 6 tàu ngầm và gần 800 sĩ quan và thủy thủ từ căn cứ hải quân Mỹ ở Manila (Philipine) viếng thăm Sài Gòn. Ngày 12/04, đoàn rời đi.

Ngày 17/04, một số tư sản và điền chủ Nam kỳ biểu phản đối ngân hàng Đông Dương và một số chính sách kinh tế của chính quyền thuộc địa.

Tháng 5, toàn thể công nhân của 12 nhà máy xay xát gạo ở Chợ Lớn bãi công.

Tháng 7, báo Lao Động, cơ quan của Tỉnh ủy Gia Định ra số đầu tiên. Báo Dân Nghèo, cơ quan của Đặc ủy Vàm Cỏ Đông, phát hành ở Chợ Lớn.

Minh Trí lập phái Phước Huệ Sông tu lấy chùa Hưng Long làm nơi hoạt động cho “Lễ bái lục phương tông”. Sau đổi thành Tịnh độc cư sĩ.

Ngày 13/08, thành lập Hội Lưỡng Xuyên Phật học, đặt trụ sở tại chùa Long Phước (Trà Vinh), xuất bản tạp chí “Duy Tâm”.

Ngày 19/10, thành lập Thiên Thai thiền giáo tông liên hữu hội. Hội có 400 hội viên, hoạt động mạnh ở Chợ Lớn, Hóc Môn, Gò Vấp, Châu Đốc và Cần Thơ. Xuất bản tạp chí “Bát Nhã Âm”.

Jacques Lê Văn Đức thành lập đoàn kịch nói “Đức Hoàng Hội”.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!