Năm 1935

Các sự kiện năm 1935 – Ất Hợi

Ngày 3/05, bầu cử Hội đồng thành phố, Nguyễn Văn Tạo đứng đầu “Sổ Lao Động”. Có 4 người đắc cử là Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Tạ Thu Thâu và Trần Văn Thạch.

Ngày 3/06, báo Bao Gạo phát hành ở vùng các nhà máy xay Chợ Lớn.

Ngày 4/05, 1.000 xe thổ mộ Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và vùng ngoại ô đình nghiệp để chống lại tệ phạt vạ của cảnh sát. Tiếp đó ngày 3/11, 1.500 người đình nghiệp lần thứ hai. Ngày 7/11, 2.500 người đình nghiệp lần thứ 3 và ngày 26/12 một hội viên của Hội đồng thành phố Sài Gòn đã thay mặt 1.000 đình nghiệp gặp Thống đốc Nam kỳ để phản ánh yêu sách của những người đấu tranh. Chính quyền thuộc địa đã đàn áp cuộc đấu tranh, bắt giữ đại biểu: gây nên sự phản đối rộng rãi trong dư luận chính quốc Pháp.

Công nhân nhà máy trồng thuốc lá ở Gia Định, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một phản đối thể lệ khắc nghiệt nhằm bảo vệ hãng thuốc điếu của Pháp. Kế là nhà máy cưa Khánh Hội, đề pô Dĩ An, hãng dầu Texaco Nhà Bè bãi công.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!