Năm 1936

Các sự kiện năm 1936 – Bính Tý

Ngày 29/07, báo La Lutte số 93 đăng bài “Tiến tới một cuộc đại hội Đông Dương” của Nguyễn An Ninh. Khái niệm “Đông Dương đại hội” ra đời từ đó.

Ngày 30/08, ni sư Diệu Tịnh khánh thành chùa Hải Ấn.

Tháng 9, báo Mặt trận đỏ phát hành ở Sài Gòn – Chợ Lớn.

Tháng 9, hàng trăm “Ủy ban hành động” của cao trào Mặt trận dân chủ Đông Dương được thành lập ở nhiều xã, nhà máy, hãng buôn và công sở ở Sài Gòn, rồi lan khắp Lục tỉnh Nam kỳ.

Ngày 1/10, hoàn thành việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên Đông Dương.

Ngày 1/11, Sài Gòn và vùng ngoại ô tổng bãi công chính trị. Hàng ngàn xe thổ mộ, công nhân lò nhuộm, trại cưa, xe ô tô buýt, xe đò và khoảng 50 chợ đều bãi thị.

Gánh cải lương Phụng Hảo ra đời.

Ngày 30/12, Luật Xã hội ở Đông Dương được ban hành.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!