Năm 1937

Các sự kiện năm 1937 – Đinh Sửu

Ngày 29/05, báo “L’Avant garde” ra số đầu tiên tại Sài Gòn – Chợ Lớn, báo in bằng tiếng Pháp. Báo ra 8 số, số cuối cùng vào ngày 18/07/1937.

Ngày 14/07, liên minh Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn An Ninh ra tranh cử tại Hội đồng Quản hạt tại Tân An và thắng cử.

Ngày 24/09, báo “Le Peuple” ra số đầu tiên tại Sài Gòn – Chợ Lớn.

Những người Bắc cư trú ở Sài Gòn thành lập “Bắc kỳ kịch đoàn”. Đoàn diễn các vở Tiền (Khái Hưng), Cái tủ chè (Vũ Trọng Can) và các vở phỏng dịch theo kịch Pháp như: Ông bào chế, Thầy thông ngôn … ở Sài Gòn. Sau đó họ lưu diễn ở miền Bắc.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!