Năm 1938

Các sự kiện năm 1938 – Mậu Dần

Ngày 22/07, báo Dân Chúng ra số đầu tiên tại Sài Gòn, đây là tờ báo không xin phép chính quyền thực dân. Báo ra được 80 số, số cuối cùng ra ngày 3/08/1939.

Ngày 28/08, báo Kịch Bóng tục bản. Số 1 của báo ra ngày 15/04/1935, sau đó đình bản, nay được tục bản.

Ngày 30/08, Pháp ra sắc lệnh về tự do báo chí cho Nam kỳ. Ra báo không cần xin phép mà chỉ cần báo trước cho chính quyền 24 giờ.

Ngày 29/11, báo Lao Động ra số đầu tiên phát hành ở Cholon – Tân An. Số 30 là số cuối cùng ra ngày 14/07/1939.

Ngày 2/12, thành lập Sở Hàng không dân dụng (Service de l’Aéronotique civile).

Khai trương đường Hàng không dân dụng Sài Gòn – Hà Nội: đi mất 1 ngày 1 đêm. Năm 1965, đi Sài Gòn – Hà Nội mất 2 tháng bằng kiệu. Năm 1912, đi Sài Gòn – Hải Phòng mất 40 ngày bằng tàu biển. Năm 1935, đi Sài Gòn – Hải Phòng mất 4 ngày bằng tàu điện.

Cuộc bãi công thắng lợi của 4.000 công nhân trên 350 ghe chài chở gạo Chợ Lớn – Sài Gòn. Cuộc bãi công này được 1.000 công nhân Việt – Hoa ở các nhà máy xay hưởng ứng mạnh mẽ.

Thành lập dòng nữ tu Bác Ái thánh Vinh Sơn.

Ủy ban cứu tế nạn đói ra đời, trong đó có Hội đồng Võ Công Tồn, thầy giáo Nguyễn Thành Mông và những người Pháp tiến bộ như trạng sư Loye và Coueg.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!