Năm 1939

Các sự kiện năm 1939 – Kỷ Mão

Ngày 1/05, báo Mới, cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên Dân chủ Nam kỳ ra số đầu tiên. Báo ra được 11 số.

Ngày 5/07, đạo Hòa Hảo chính thức lập đạo.

Ngày 30/08, báo Dân Chúng ra số cuối cùng là số 80.

Ngày 1/09, Đài Phát thanh Sài Gòn (Radio Saigon) bắt đầu hoạt động.

Ngày 3/09, Phát xít Đức tấn công Ba Lan. Các nước Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. Lệnh tổng động viên được chính quyền thực dân ban hành khắp Đông Dương. Xe ngựa bị sung công, tình hình bất ổn. Dân chúng bắt đầu rời Sài Gòn về nông thôn.

Ban bố nghị định 28/09 của Toàn quyền Đông, chỉ thị “cấm toàn bộ những hoạt động có tính cách trực tiếp hay gián tiếp tuyên truyền các khẩu hiệu của quốc tế cộng sản”. Kế đó cấm 14 tờ báo, bắt giam tất cả những ai đã từng hoạt động chống thực dân.

Lập bệnh viện Saint Paul, nay là bệnh viện Điện Biên Phủ.

Bầu Thắng qua đời, ban hát bội Vĩnh Xuân của ông chuyển ra hát Hồ Quảng.

Câu lạc bộ học sinh thuộc Hội Nam kỳ Đức trí Thể dục ra đời. Bài hát Hành khúc thanh niên Nam kỳ (nhạc Lưu Hữu Phước, lời Pháp của Mai Văn Bộ) là bài hát chính thức của câu lạc bộ này.

Ngày 10/11, lễ tế lớn ở đền Hiền Trung (trong khu thành Aux Mares) thờ các công thần nhà Nguyễn. Tuần vũ Bình Thuận là Hoàng Yên làm chủ tế. Đền này sau đó bị dỡ bỏ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!