Gánh Hồng Nhựt

Một bộ ba chuyên đóng tuồng Tàu lớp Quan Công hiển thánh. Mười Bửu làm vai Ông, Sáu Lực vai Quan Bình, Năm Diệp vai Châu Thương: ban đầu công chúng thấy lạ, đổ xô đến xem, nhưng sau hơi ngán trách thầm gánh hát gì trịch thượng dám lấy Thần Thánh làm trò, nên thưa lần. Mười Bửu có tài lấy đất sét nắn tượng rất khéo, sau chết bịnh trên xứ Đà Lạt. Sáu Lực nay cũng ra người thiên cổ, và bộ ba nầy y như là gánh Hổng Nhựt.

Mười Bửu có giọng ca “đổ hột” vừa réo rắt, vừa du dương: anh chịu khó chơi với kép hát Quảng trong Chợ Lớn và học tập từ làn hơi đến điệu bộ, hệt Tàu. Mặt anh no tròn nên dặm mặt Quan Công trông y như trong tranh thờ. Trong nhiều vai võ, Mười Bửu ca sang sảng thanh âm cao vót lanh lảnh như tiếng chuông ngân thật là xuất sắc. Anh cũng là một tay đờn có tiếng và thích ca trên cây tỳ bà những bản xưa Nam Xuân, Nam Ai, Giang Nam, Trường Tương Tư. Chính anh thuộc những bản rất cổ “Tô Huệ chức cẩm hồi văn” v.v … ít người dám ca dám đờn.

Mười Bửu là một trong những kép thọ giáo được điệu Tàu tập luyện có căn bản và có phương pháp luật lệ nhất định của điệu nầy. Tuồng Tam Quốc, lớp Quan Công đại chiến Bàng Đức, bộ ba Bửu – Lực – Diệp diễn rồi không có gánh nào diễn ăn qua được.

Trong gánh Hồng Nhựt có Cô Sáu Nết nổi danh một lúc, sau cô có chồng nên thôi hát, ra làm bà chủ quán dưới gốc cây điệp to đường Hai Bà Trưng, Tân Định.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!