Nghĩa Hiệp Ban

Năm 1926, gánh Nghĩa Hiệp Ban của ông Nguyễn Văn Đầu được lập ra, có ông Nguyễn Công Mạnh và Nguyễn Trọng Quyền làm thầy tuồng.

Phần biên soạn thì vững chắc, nhưng y phục và cách trang sức kém mỹ thuật đến gần lố lăng: kép võ đào võ mặc áo nhung cổ bè kiểu pyjama chung quanh viền cặp đường biên bằng lông trừu trắng toát, đầu đội khăn xếp, chơn đi giày Tàu. Thường dùng bit-tất dài nịt lên tận háng, và mặc quần đùi bắt chước cách ăn vận của phường xiệc. Anh kép chị đào nào cũng có áo choàng và tay cầm đoản đao hay trường côn. Cũng những tuồng của các gánh khác đã diễn: Anh hùng náo tam môn giai, Tang Đại giả gái, Sở Vân té lầu, Tra án Quách Hòa, Xử án Bàng Quí Phi … sau rốt hát không lại các gánh lớn và rã gánh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!