02 – Vấn đề nan giải

– Maria cho rằng mọi khái niệm mà chúng ta đưa ra chỉ dựa trên cơ sở huấn luyện cho từng cá nhân riêng lẻ, vì thế sẽ rất hạn chế. Cô ấy còn lý luận rằng khoảng 50% đến 90% thời gian của các vị quản lý là dành cho các hoạt động nhóm có từ hai nhân viên trở lên, thế mà trong chương trình huấn luyện của chúng ta chẳng có chỗ nào nhấn mạnh đến vai trò của việc cộng tác theo nhóm. Chính vì thế mà phương pháp quản lý của chúng ta chẳng thể giúp ích gì cho một trong những công việc quan trọng nhất mà người giám đốc phải làm.

– Nghe hay đó! – Vị Giám Đốc Một Phút nói. – Anh cứ nói tiếp coi nào.

– Cô ấy cũng cho rằng những khái niệm đề cập trong “Phương pháp Quản lý Một Phút” dựa vào việc kiểm soát quá nhiều. – Dan nói. – Để tôi đọc cho anh nghe một đoạn trong bức thư của cô ấy nhé: “Chúng ta cần những giám đốc biết nuôi dưỡng tin thần làm việc theo nhóm, biết đứng ra để giải quyết các khó khăn của nhóm và biết hướng sự tập trung lẫn tinh thần hăng hái của nhóm vào sự phát triển liên tục của cả công ty. Trong thời đại ngày nay, năng suất làm việc của nhóm quan trọng hơn sự hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Sự thành công của một giám đốc sẽ phụ thuộc vào kết quả tiến bộ liên tục về chất lượng và năng suất lao động của tập thể anh ta lãnh đạo. Cần thay đổi cách quản lý gây chia rẽ nội bộ để quyền lợi ưu tiên của cá nhân trở thành thành tích phấn đấu của toàn nhóm. Để làm được điều đó, người giám đốc phải giảm bớt sự kiểm soát của mình đối với nhân viên. Vì như thế, các nhân viên sẽ có cảm giác tự làm chủ và năng suất nhóm sẽ gia tăng. Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy những câu đại loại như “Đó không phải là việc của tôi!” tại những công ty có các nhóm làm việc hiệu quả.”

– Đúng là một cô nàng khá lý lẽ? – Vị Giám Đốc Một Phút nói. – Vậy tôi có thể giúp anh được gì?

– Ông có thể giúp tôi trả lời lá thư của cô ta không? Vì nếu không nhận được cạu trả lời hợp lý, cô ta có thể khiến cho cả chương trình huấn luyện của tôi bị  đảo lộn chớ chẳng không.

– Tôi không cho là Maria suy nghĩ lệch hướng đâu anh bạn. – Vị Giám Đốc Một Phút nói. – Ngược lại, tôi rất muốn gặp cô gái này. Có vẻ như cô ấy hiểu khá rõ về công tác quản lý đó. Tôi cho rằng “Phương pháp Quản lý Một Phút” của mình vẫn ổn nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với Maria rằng nếu chỉ hướng dẫn co những người làm lãnh đạo các nguyên tắc ấy mà không  nhắc đến những kỹ năng làm việc theo nhóm thì chỉ đưa họ đi được nửa chặng đường mà thôi. Trưa mai chúng ta gặp nhau cùng ăn trưa được không? Lúc 12 giờ 30 ở đại sảnh khách sạn City nhé. Tôi sẽ giải thích nhiều hơn cho anh biết tại sao Maria lại đang đi đúng hướng.

– Ồ được chứ. – Dan nói. – Có vẻ như vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết?

– Cứ từ từ đã anh bạn. – Vị Giám Đốc Một Phút nói. – Hẹn ngày mai nhé!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!