Đừng chỉ ”chữa cháy”

Thật dễ tiêu phí cả ngày để giải quyết những việc không đâu – công việc hàng ngày trả lời, thư từ, email, thanh toán hóa đơn, … Những việc này kiểu gì thì cũng sẽ tìm đến bạn dù bạn chỉ ngồi không hay lần lữa hết lần này đến lần khác.

Tuy nhiên, hầu hết những việc thực sự làm bạn cảm thấy hạnh phúc, như những việc trong kế hoạch nhiều tháng hay nhiều năm tới của bạn, sẽ không tự nhiên xảy ra trừ phi bạn giải quyết nó. Chuyển nhà, đổi việc, sinh con là những việc cần có sự chủ động của chính bạn.

Bạn cần lập thời gian biểu hàng tuần để làm những việc thiết yếu này, nếu không, bạn sẽ phải mải mê với việc ”chữa cháy”. Nếu bạn không dành thời gian cho những việc này, chúng sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn có thể sắp xếp gọn gàng thư từ, đón trẻ hay thanh toán hóa đơn, hoàn tất hồ sơ, nhưng cuộc sống của bạn cũng sẽ đều đều diễn ra như thế trong vòng 5 năm tới và không có gì đáng để tự hào với tất cả công sức mà bạn đã bỏ ra. Nếu muốn có một vị trí nào đó trong 5 năm tới, bạn cần phải nỗ lực vì những mục tiêu lớn đã đề ra.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!