Ghi nhật ký cẩn thận

Bạn thường viết gì trong nhật ký? Nếu đó chỉ là nơi bạn ghi lại những cuộc hẹn, buổi họp, bạn đã không tận dụng hết cuốn sổ. Hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ lớn hơn và bắt đầu viết về tất cả những việc sẽ được đưa vào danh sách cần làm với thời gian cụ thể.

Cuốn nhật ký nên có cả các cuộc gọi bạn cần thực hiện, những người bạn cần gặp, thư từ cần viết, … Nếu tuần tới bạn cần đặt vé tàu, hãy ghi chú vào nhật ký để nhắc bạn. Nếu cần trả lại món đồ mượn của một người bạn khi gặp lại người đó vào tuần tới, bạn hãy ghi việc này ra. Hãy ghi chú thời gian bạn cần chăm sóc chú chó nhỏ mới mua hay nhắc cô con gái mang máy ghi âm đến trường.

Nếu bạn sử dụng các phần mềm như Outlook, việc ghi nhật ký thậm chí còn trở nên dễ dàng hơn. Nếu có phần mềm loại này, chúng sẽ nhắc nhở bạn về những nội dung đã nhập trước khi diễn ra. Vì thế, thay vì nhắc nhở bạn về sinh nhật của một người bạn gái vào đúng ngày hôm đó, phần mềm sẽ nhắc bạn trước một vài ngày và bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị bưu thiếp và gửi đi.

Tôi đã tìm hiểu chương trình Outlook và thấy khá dễ thực hiện. Với những người bận rộn, công cụ này sẽ rất hữu hiệu, giúp bạn tiết kiệm lượng lớn thời gian và công sức.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!