Giữ bình tĩnh

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có người cố gắng buộc bạn làm điều họ muốn bằng cách quát tháo hay khóc lóc. Cả hai cách này đều không mấy hiệu quả bởi mỗi chúng ta thường có xu hướng phản ứng tích cực đối với trạng thái cảm xúc cao độ ở bất cứ dạng thức nào. Nếu bạn muốn mọi người hài lòng, sẽ hiệu quả hơn nếu bạn diễn tả ý muốn của mình mà không để những cảm xúc tiêu cực chi phối.

Tôi biết có một bà mẹ cố thở gấp khi con cái không làm theo ý mình (các con đều đã trưởng thành). Biện pháp này đúng là có tác dụng trong thời gian đầu; nhưng về sau, các con đều tránh gọi điện hay về thăm vì chúng biết phản ứng của mẹ sẽ như thế nào. Đây thực sự không phải là một biện pháp hiệu quả lâu dài.

Ngay khi có cảm giác bị tấn công về lời nói, cảm xúc hay cả hai, con người thường xuyên có xu hướng chuyển sang trạng thái tự vệ. Không ai trong chúng ta muốn làm việc với người lúc nào cũng ở tư thế phòng thủ – bởi những người này hiếm khi giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!