Phản hồi

Phản hồi là một trong những thuật ngữ phổ biến trong các chu kỳ kinh doanh. Đây là một cách thức rất hữu ích để mọi người biết cảm nhận của bạn mà không gây cảm giác tiêu cực. Nói cách khác, hãy thể hiện bản thân một cách quả quyết thay vì xúc động. Kỹ thuật này vô cùng hiệu quả khi bạn gặp vấn đề khó giải quyết với ai đó; ví dụ, họ luôn dồn công việc cho bạn vào cuối giờ làm việc, vì thế bạn thường xuyên phải ở lại muộn để hoàn thành. Hoặc đối phương luôn đến muộn khi bạn hẹn gặp.

Hãy nói thẳng cảm giác của bạn. Thay vì nói: ”Anh làm tôi cảm thấy …” hãy bắt đầu với: ”Tôi cảm thấy … khi anh …”. Tránh dùng những từ cảm xúc mang tính phóng đại, phán xét, phê phán, … Bạn có thể nói: ”Tôi cảm thấy mệt mỏi khi anh giao việc muộn cho tôi” (Sẽ tốt hơn là: ”Anh chẳng có kế hoạch gì cả, lúc nào cũng đến trễ! Anh làm hỏng cả buổi tối của tôi rồi!”) Sau đó, hãy giải thích, ”Tôi phải về muộn và cả tối hầu như chẳng làm được việc gì ra hồn cả”.

Sau đó, bạn phải dành cho họ cơ hội để phản hồi và bạn nên thể hiện là mình đang lắng nghe. hãy sẵn sàng đưa ra gợi ý giải quyết vấn đề. Ví dụ: ”Chúng ta có thể ấn định thời gian để tôi xứ lý bất cứ việc gì anh muốn trong giờ hành chính”. Sau đó, tất nhiên, bạn phải lắng nghe họ và sẵn sàng thỏa thuận nếu cần. Bạn nên nhìn nhận toàn bộ quy trình này một cách đơn giản và thực tế – và chúng sẽ giúp cải thiện và giải quyết vấn đề của bạn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!