Tìm kiếm động lực

Công việc nhiều đến nỗi khiến bạn nản chí. Tìm kiếm nguồn động lực chính là một trong những cách giúp bạn tiếp cận một số công việc dễ dàng hơn, khuyến khích bạn tiếp tục hoàn thiện chúng. Tôi có một người bạn làm việc ỏ bộ phận quan hệ công chúng. Cô ấy bảo nếu phải gọi điện cho nhiều nhà báo, những người rất khó chịu và hay vắng mặt, cứ gọi 10 cuộc thì cô lại gọi cho một người cô biết sẽ thân thiện. Bằng cách đó, mỗi khi bắt đầu thấy chán nản, cô lại phấn chấn trở lại.

Đây là một thủ thuật khôn ngoan tôi cũng đang áp dụng. Có nhiều công việc khó khăn nhưng rất thú vị; nếu bạn có thể duy trì sự thú vị này trong thời gian giải quyết công việc, chúng sẽ giúp bạn có động lực tiếp tục. Thông thường, đó có thể là những người động viên, khích lệ bạn và việc gọi điện cho họ có thể là điều chúng ta cần làm để xốc lại tinh thần.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!