DINH ĐỐC LÝ THÀNH PHỐ CHỢ LỚN

Bài viết đăng trong mục TẠP VỤ, báo Gia Định , Số 23, mồng 10 Juin 1890


Ngày thứ ba 17 juin 1890, tại Chợ Lớn sẽ phát mải:

  1. Bảy giờ buổi mai, tại chỗ để ghe cầm bắt, sẽ bán: hai chiếc đò đã bỏ;
  2. Bảy giờ rưỡi, tại chỗ cầm nhốt trong thành phố, sẽ bán: một con chó nhỏ bắt tại đàng quan lộ cùng nhiều đồ gia dịch cùng đồ vật liệu thải ra.

Ai mua đặng thì phải trả tiền mặt cùng thêm 5p.100 về phần tổn phí, lại trong hai mươi bốn giờ phải lấy đồ đi.


Ngày thứ bảy 28 juin 1890, tám giờ buổi mai, tại dinh hiệp lý Nam kỳ, sẽ cho đấu giá một miếng đất sau nầy:

Số 51, phần chữ A, tờ thứ 3 thuộc về bản đồ thành phố Saigon, đo được 16 cao 34 thước, tứ chí: bên tây bắc giáp đáng Espague; bên nam bắc giáp đất số 53; bên đông nam giáp đất số 46 và 47; bên đông bắc giáp đất số 45.

Ra giá: 163 đồng bạc 40 cents.

Ai mua đặng thì phải trả phân nửa giá, còn phân nửa thì chia hai mà trả trong hai năm.

Giấy giao ước để tại phòng ông làm đầu sổ điền thổ, tại Saigon, đàng Catinat.


Cho làm giấy đấu lãnh soát việc phá dỡ cùng cất đặt các nhà để dùng làm trường tổng cùng làm nhà dây thép tại làng Cần Thạn, tổng Cần Giờ lại, giấy ấy thâu luôn cho tới ngày 17 juin 1890, 5 giờ chiều.

Tốn hao ước chừng:

Nhà trường: 250 đồng; nhà dây thép: 350 đồng.

Không có thế chưn, hai người bảo lãnh chắc chắn.

Giấy giao ước cùng bản đồ v.v đều để tại phòng nhì dinh hiệp lý cùng tại dinh tham biện Gia Định.


Có bắt đặng 4 con ngựa chạy lạc tới trước đàng tham biện Gia Định.

Hạn cho một tháng, kể từ ngày 20 mai 1890, chủ ngựa ấy phải tới tại chỗ cầm nhốt thuộc hạt Gia Định mà chuộc.

Để quá hạn ấy thì sẽ phát mãi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!