Khôi hài (đăng ngày 07 tháng 2 năm 1918)

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân VănMục Khôi hài  – ngày 07 tháng 2 năm 1918

Tác giả: DUNG PHU

NƯỚC VỚI RƯỢU

Ông kia uống rượu có danh, một chén còn phần hơn đạo, hai chén gượng gạo, ba chén sân si, bốn chén sập thân vi v.v … Ngày kia ngặt mình kêu vợ mà trối rằng: ‘Bà ôi! Tôi không còn sống nữa, nhưng tôi không muốn ăn năn nơi chín suối, vì tôi cả đời coi nước lạnh như thù nghịch, bởi vậy bà làm ơn múc cho tôi một tô nước, đặng uống mà giải hòa với nó!!!”

BÁN CẦU 2 THỨ BÁN CẦU!

Ăng-lê ăn tiệc trong thành kia gần trận tiền. Quan khách đứng dậy cầm ly rượu mà chúc như vầy:

 – Tôi xin uống ly rượu nầy mà chúc mảng cho các bà giai nhơn ở cả lưỡng bán cầu.

Chủ nhà thấy vậy cũng chúc như vầy:

 – Tôi xin uống ly rượu nầy đặng chúc mừng cho lưỡng bán cầu của các bà giao nhơn.

GIỠN SỐ

Lấy 32 số mà sắp đặng làm Phù thủy phương hình chơi thì mỗi hành đứng 4 số cộng lại tành 66. Cộng mỗi hàng nằm thì thành số 132. Còn lấy số chót ở hàng thứ tư mà cộng với số đầu hàng thứ nhứt thì thành ra số 33, v.v.

Chư khán quan thử chơi:

1+32=33;

8+25=33

2+31=33

7+26=33

HỘI ĐỒNG CĂM

Ông Hội đồng K… ngày kia có ý ngạo ông Hội đồng Đ … bèn kêu mà trách rằng: “Từ ngày ông đắc cử cho đến nay là 3 năm, tôi vẫn chưa thấy ông công luận điều chi ráo, sao vậy?

Ông Đ … đáp: “Phải, mà mỗi lần ông đang công luận sao tôi cứ ngáp hoài … cho nên thà nín làm thinh chớ chẳng thà nói bậy …”

Viết một bình luận

error: Content is protected !!