Khuyên Mai Văn Ngọc

Con gái bà tên Nguyễn Thị Vinh, lớn lên gả cho Mai Văn Ngọc. Ba ngày sau khi sinh con gái (đặt tên là Mai Huỳnh Hoa) thì cô Vinh qua đời. Bà buồn rầu, lên Sài Gòn dạy chữ nho và làm biên tập rồi làm chủ bút tờ báo Nữ giới chung. Thấy Mai Văn Ngọc tám năm chưa tục huyền, bà khuyên bằng bài thơ này.


Khuyên Mai Văn Ngọc

Có lúc tòng quyền, có lúc kinh,

Làm trai nào át khỏi tiền trình.

Bơ thờ nắng rọi hoa nghiêng nhuy,

Lay lắt mưa qua bướm giấu hình.

Ngửa mặt đành cam con thất hiếu,

Nghiêng tai chịu tiếng quỷ vô tình.

Dưới đời ai dứt đường sinh hoá,

Trướng chấn riêng ngươi quạnh một mình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!