Vịnh hoa bạch mai trên núi Điện bà Tây Ninh

Non linh đất phước trổ hoa thần, Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân. Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng, Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân. Mây lành gió lạnh nương hơi chánh, Vóc ngọc mình băng bật khói trần. Sắc nước hương trời nên cảm mến, Non linh đất phước trổ hoa … Đọc tiếp

Tiễn Trần Khải sơ tuyển bổ kinh lịch Sa Đéc

Ngày xưa dể mấy hội tao phùng, Sa Đéc nay thầy tách cõi đông. Phong cảnh mặc dầu chia đất khách, Nắng mưa đâu cũng đội trời chung. Quê người tạm gởi nhành dương liễu, Đường hoạn xin tròn phận kiếm cung. Cái tác râu mày thì phải vậy, Nặng bằng non Thái, nhẹ bằng … Đọc tiếp

Cây Mai

Sau khi chịu cảnh goá bụa, bà Sương Nguyệt Anh được nhiều người lui tới thăm hỏi. Một nhà nho ở làng Vĩnh Kim là Hồ Bá Xuyên gửi cho bà một bài thơ, ý muốn cùng bà chắp nối: Trời đất ghen chi chữ sắc tài, Vườn xuân vội úa bảy phần mai! Gương … Đọc tiếp

error: Content is protected !!