Tiễn Trần Khải sơ tuyển bổ kinh lịch Sa Đéc

Ngày xưa dể mấy hội tao phùng,

Sa Đéc nay thầy tách cõi đông.

Phong cảnh mặc dầu chia đất khách,

Nắng mưa đâu cũng đội trời chung.

Quê người tạm gởi nhành dương liễu,

Đường hoạn xin tròn phận kiếm cung.

Cái tác râu mày thì phải vậy,

Nặng bằng non Thái, nhẹ bằng lông.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!