Vịnh hoa bạch mai trên núi Điện bà Tây Ninh

Non linh đất phước trổ hoa thần,

Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân.

Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng,

Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân.

Mây lành gió lạnh nương hơi chánh,

Vóc ngọc mình băng bật khói trần.

Sắc nước hương trời nên cảm mến,

Non linh đất phước trổ hoa thần.


Nguồn: maivien.com

Viết một bình luận

error: Content is protected !!