Nghinh xuân báo hỉ

Bài thơ đăng trên báo Nông Cổ Mín Đàm, Số 12, ngày 23 Janvier 1902

  • Ghi chú: các chữ màu đỏ và … là thiếu hoặc chưa chính xác do bản chụp báo hơi mờ. Tôi sẽ tìm bản chụp khác để đối chiếu và chỉnh sửa. Xin quí vị thông cảm.
  • Các chữ trong ngoặc đơn (…) là chữ nguyên gốc khi báo đăng. Do cách dùng dấu hỏi – ngã và ”chính tả” thời đó có khác so với hiện tại nên tôi có sửa khi đánh máy.

Kính ít lời hỉ báo tân xuân,

Mong liệt vị kim bằng ngọc hữu;

Phúc cao đặng thiên trường địa cữu.

Hượm ngàn thu võ thuận phong diêu:

Cầu muôn dân võ khúc ca diệu.

Nguyện trăm họ an cư lạc nghiệp;

Mừng cựu … âm dương hòa hiệp,

Mong mưa rào … cỏ đượm nhuần;

Trong năm mới thăng quyền tấn tước;

Bề tử tự miêng trường là trước,

Nẻo công danh phú quí theo sau;

Thiều quan con bóng chạy nên mau,

Ăn tết mới rồi, ăn tết nữa;

Bổn quán ít lời giỏi sữa,

Kim bằng chư vị vui lòng;

Quyêt làm cho thương vổ việc xong,

Đặng hậu nhựt mín đàm rỡ tiếng;

Vài lời khẩn nguyện,

Cung hỉ phát tài.

Theo cổ lệ hễ sắp ấn thì nghĩ, vậy đã đến hai mươi ăm tết, xin kiếu lỗi với chư quí hữu cho nghỉ ít kỳ ra giêng sẽ tiếp theo.

Lương Dũ Thúc, Bến Tre.

 

 

Viết một bình luận

error: Content is protected !!