Chữ quốc ngữ hơn 300 năm trước trên báo Phụ Nữ Tân Văn 1932

Chữ quốc ngữ thế kỷ 17 của A.de Rhodes Trong quá trình tìm tư liệu, tôi đọc được Số báo Xuân Nhâm Thân của tờ báo tuần Phụ Nữ Tân Văn phát hành ngày 23-02-1932. Trong đó có bài viết về Chữ Quốc Ngữ hơn 300 năm trước, kèm theo là hình một phần Chương … Đọc tiếp

Các món ăn

Bài viết được đăng trên báo tuần Phụ Nữ Tân Văn – Mục Gia Chánh, đăng ngày 13/06.1929. Bài viết được đăng từ những năm đầu thế kỷ 20 nên cách dùng từ chính tả cửa chữ Quốc ngữ có khác so với ngày nay. Tôi mạn phép chỉnh lại theo hiện đại. Quý độc giả … Đọc tiếp

Các món canh và món hầm

Bài viết được đăng trên báo tuần Phụ Nữ Tân Văn – Mục Gia Chánh, đăng ngày 06/06/1929 Bài viết được đăng từ những năm đầu thế kỷ 20 nên cách dùng từ chính tả cửa chữ Quốc ngữ có khác so với ngày nay. Tôi mạn phép chỉnh lại theo hiện đại. Quý độc giả … Đọc tiếp

Món Cá kho (tiếp theo)

Bài viết được đăng trên tuần báo Phụ Nữ Tân Văn – Mục Gia Chánh, ngày 09/05/1929 Bài viết được đăng từ những năm đầu thế kỷ 20 nên cách dùng từ chính tả cửa chữ Quốc ngữ có khác so với ngày nay. Tôi mạn phép chỉnh lại theo hiện đại. Quý độc giả có … Đọc tiếp

Món Cá kho

Bài viết được đăng trên báo tuần Phụ Nữ Tân Văn – Mục Gia Chánh, ngày 02/05/1929 Bài viết được đăng từ những năm đầu thế kỷ 20 nên cách dùng từ chính tả cửa chữ Quốc ngữ có khác so với ngày nay. Tôi mạn phép chỉnh lại theo hiện đại. Quý độc giả có … Đọc tiếp

error: Content is protected !!